Tillgång till livsmedelsaffär

Indikator ÖM.11.4.39

Indikatorn visas dagligvarubutik som minst säljer förpackade livsmedel, även kiosker och bensinstationer kan vara med. Det finns tio stadsdelar och tre samlande byar i Luleå kommun.

Andel stadsdelar och samlande byar med dagligvarubutik

Datum Värde (%)

2009

87

0

2015

85

1

2016

85

2

2017

92

3

2018

85

4

2020

92

5

2021

85

6

Datakälla: Egen

Kommentar

Alla stadsdelar och samlade byar utom Kronan och Persön har någon typ av dagligvarubutik. Centrum, Hertsön, Råneå och Örnäset är områden som har fler än en butik som säljer förpackade livsmedel. Mjölkudden, Notviken och Gammelstad har tappat butiker men har fortfarande (2021) en butik vardera.
Totala antalet livsmedelsbutiker har över tid minskat kraftigt, från 78 stycken år 1999 till 29 stycken år 2020, men har år 2021 ökat lite grann till 32 stycken.
I medborgarundersökningen 2020 ger invånarna det kommersiella utbudet ett betyg som ligger högre än genomsnittet för alla och på samma nivå som i andra större kommuner.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma