Gå direkt till sidans innehåll

Delaktig

Övergripande mål till 2040 ÖM. 2

Luleås invånare är delaktiga i samhällets utveckling

Målet syftar till att ge förutsättningar för delaktighet, jämställd representation och att försvara demokratin.

Når vi målet?: Osäkert om målet kan uppnås till 2040 Osäkert om målet kan uppnås till 2040

Bedömning oktober 2023
Målet följs med sex indikatorer. Endast en indikator visar en svagt positiv utveckling och för de andra är trenden otydlig eller oförändrad.
Sammantaget visar uppföljningen på att Luleå ligger långt ifrån målet och att det behövs en kraftsamling för att öka medborgarnas möjligheter till delaktighet. Det finns stora skillnader i upplevelse av tillit beroende på åldersgrupp, utbildningsgrad och geografi.

Senast publicerad: 2024-06-13