Gå direkt till sidans innehåll

Vuxna som saknar tillit till andra

Indikator ÖM. 2. 3

Svar på fråga i befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor: ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på de flesta människor?”

Andel 16-84 år med avsaknad av tillit till andra

Datakälla: Folkhälsomyndigheten
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet:
25 % (2022)

Kommentar

På lång sikt finns det en mycket svag negativ trend. År 2022 är det 23 % kvinnor och 27 % män som uppgett att de inte anser sig lita på andra. Det är ingen större förändring jämfört med 2018.
Undersökningen 2022 visade att högsta andelen som inte anser sig lita på andra finns i åldersgruppen 16-29 år. Med stigande ålder ökar tilliten till andra. Det finns även geografiska skillnader i olika områden. Det finns en socioekonomisk skillnad där de med kort utbildning i större utsträckning saknar tillit till andra jämfört med de med lång utbildning, gäller både kvinnor och män.
I riket uppger 29 procent av männen och 28 procent av kvinnorna att de saknar tillit till andra, viket är en högre andel än i Luleå. Jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner är det färre här som saknar tillit till andra.
Nationellt så är det nästan dubbelt så många med förgymnasial utbildning som känner avsaknad av tillit till andra jämfört med de med eftergymnasial utbildning.
Undersökningen Hälsa på lika villkor görs nationellt vartannat år. Vi har utökat antalet enkäter för 2010, 2014, 2018 och 2022.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13