Natur

Övergripande mål till 2040 ÖM.4Natur

Luleås naturvärden finns kvar och har plats att utvecklas

Målet syftar till att stödja den biologiska mångfalden, att försvara våra viktiga resurser skogen & havet och att förstärka möjligheten att vara i naturen.

Når vi målet? : Osäkert om målet kan uppnås till 2040 Osäkert om målet kan uppnås till 2040

Hälften av indikatorerna visar en svagt positiv utveckling men också att det krävs fler åtgärder för att nå målet.
Det är svårt att hitta ett bra urval av indikatorer för målet. Det är också svårt att kunna jämföra sig med andra kommuner. Ingen av indikatorerna mäter Luleåbornas upplevelse eller betyg.

Indikatorer

Skyddad mark på öarna

IndikatorÖM.4.1

Andel av markytan på öarna som är skyddade

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 12,8 %2020

Skyddad produktiv skogsmark

IndikatorÖM.4.2

Andel skyddad produktiv skogsmark

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 2,5 %2020

Skyddad natur

IndikatorÖM.4.3

Andel skyddad natur

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 5,7 %2021

Exploaterad kuststrand

IndikatorÖM.4.4

Andel exploaterad area av 100 m strandzon längs fastlandskusten

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 37 %2018

Sjöar med god ekologisk status

IndikatorÖM.4.5

Andel sjöar med god ekologisk status

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 72,2 %2021

Vattendrag med god ekologisk status

IndikatorÖM.4.6

Andel vattendrag med god ekologisk status

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 24,4 %2021

Relaterade globala mål

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma