Gå direkt till sidans innehåll

Natur

Övergripande mål till 2040 ÖM. 4

Luleås naturvärden finns kvar och har plats att utvecklas

Målet syftar till att ge förutsättningar för bevarad och återetablerad biologisk mångfald, utvecklade ekosystemtjänster samt förstärka möjligheterna att vara i naturen

Når vi målet?: Osäkert om målet kan uppnås till 2040 Osäkert om målet kan uppnås till 2040

Bedömning oktober 2023
Målet följs med sex indikatorer, två av dessa har en positiv trend. En indikator visar en negativ utveckling och det är exploaterad kuststrand.
Indikatorerna visar att det krävs fler åtgärder för att nå målet. Verkningsfulla åtgärder som berör flera stora samhällsaktörer, förutom kommunen.

Senast publicerad: 2024-06-13