Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad natur

Indikator ÖM. 4. 3

Skyddad natur är nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde och biotopskyddsområde

Andel av kommunens areal som är skyddad natur

Datakälla: SCB
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet:
5,8 % (2022)

Kommentar

Trenden har på lång sikt varit svagt positiv, de senaste åren har dock utvecklingen stannat av. Under 2017 bildades naturreservatet Kallfjärden som skyddar ett stort havsområde, vilket syns i statistiken från och med 2018. Luleå kommun hade ett mål i översiktsplan 2013 att skapa fem nya naturreservat till 2020. Målet har inte nåtts. Sedan 2009 då naturreservatet Ormberget-Hertsölandet bildades har inga beslut om nya kommunala reservat tagits.
Luleå kommun ligger i gruppen kommuner med mellanvärden. I gruppen med de högsta värdena finns flera fjällkommuner men även Umeå, Göteborg och Västerås.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13