Gå direkt till sidans innehåll

Skyddad natur

Indikator ÖM. 4. 3

Andel skyddad natur

Rad-id Kommun eller riket Senaste värdet (%) Datum

0

Riket

 11,5

2022

1

Luleå

 5,8

2022

Kommentar

Trenden har på lång sikt varit svagt positiv, de senaste åren har dock utvecklingen stannat av. Under 2017 bildades naturreservatet Kallfjärden som skyddar ett stort havsområde, vilket syns i statistiken från och med 2018. Luleå kommun hade ett mål i översiktsplan 2013 att skapa fem nya naturreservat till 2020. Målet har inte nåtts. Sedan 2009 då naturreservatet Ormberget-Hertsölandet bildades har inga beslut om nya kommunala reservat tagits.
Luleå kommun ligger i gruppen kommuner med mellanvärden. I gruppen med de högsta värdena finns flera fjällkommuner men även Umeå, Göteborg och Västerås.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-22
Skyddad natur, jämför - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a