Övergripande mål till 2040

Projekt ÖM

Våra övergripande mål visar Luleå kommuns långsiktiga uppdrag i förhållande till Vision Luleå 2040. Målen, som från början skulle gälla till 2050, beslutades av kommunfullmäktige 2019-04-23. I oktober 2021 höjdes ambitionsnivån med 10 år av kommunfullmäktige och målåret flyttades från 2050 till 2040.

Uppfyllelse av målen följs med hjälp av flera indikatorer till varje övergripande
mål. Syftet med indikatorerna är att visa om vi har framgång eller inte.
I analysen för indikatorerna granskas eventuella skillnader för ålder, kön, grupp och geografiskt område. Indikatorerna uppdateras när data finns, minst fyra gånger per år.
Uppföljningen med en sammanfattande bedömning sker i oktober varje år för att ge besked om vi satsar rätt, gör på rätt sätt och ta reda på om det finns ett bättre sätt. Uppföljningsrapporten är ett underlag till prioritering i styrning och verksamhetsplanering.

Övergripande mål till 2040

Jämlik

Övergripande mål till 2040ÖM.1

Luleås invånare har en god och jämlik hälsa.

Når vi målet? : Osäkert om målet kan uppnås till 2040Osäkert om målet kan uppnås till 2040
Trend:  2 av 10 indikatorer har en positiv trend

Delaktig

Övergripande mål till 2040ÖM.2

Luleås invånare är delaktiga i samhällets utveckling

Når vi målet? : Osäkert om målet kan uppnås till 2040Osäkert om målet kan uppnås till 2040
Trend:  0 av 6 indikatorer har en positiv trend

Aktiv

Övergripande mål till 2040ÖM.3

Luleås invånare har ett socialt, kulturellt och fysiskt aktivt liv

Når vi målet? : Målet kan inte nås till 2040Målet kan inte nås till 2040
Trend:  3 av 9 indikatorer har en positiv trend

Natur

Övergripande mål till 2040ÖM.4

Luleås naturvärden finns kvar och har plats att utvecklas

Når vi målet? : Osäkert om målet kan uppnås till 2040Osäkert om målet kan uppnås till 2040
Trend:  2 av 7 indikatorer har en positiv trend

Klimat

Övergripande mål till 2040ÖM.5

Luleå har ingen påverkan på klimatet

Når vi målet? : Osäkert om målet kan uppnås till 2040Osäkert om målet kan uppnås till 2040
Trend:  3 av 8 indikatorer har en positiv trend

Grannskap

Övergripande mål till 2040ÖM.6

Luleås invånare bor i ett gott grannskap

Når vi målet? : Osäkert om målet kan uppnås till 2040Osäkert om målet kan uppnås till 2040
Trend:  2 av 10 indikatorer har en positiv trend

Vardag

Övergripande mål till 2040ÖM.7

Luleås invånare har ett hållbart vardagsliv

Når vi målet? : Osäkert om målet kan uppnås till 2040Osäkert om målet kan uppnås till 2040
Trend:  3 av 8 indikatorer har en positiv trend

Innovation

Övergripande mål till 2040ÖM.8

Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation

Når vi målet? : Målet ser ut att uppnås till 2040Målet ser ut att uppnås till 2040
Trend:  8 av 8 indikatorer har en positiv trend

Arbete

Övergripande mål till 2040ÖM.9

Luleås invånare har arbete

Når vi målet? : Målet ser ut att uppnås till 2040Målet ser ut att uppnås till 2040
Trend:  4 av 9 indikatorer har en positiv trend

Relaterade sidor

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma