Gå direkt till sidans innehåll

Övergripande mål till 2040

Projekt ÖM

Våra övergripande mål visar Luleå kommuns långsiktiga uppdrag i förhållande till Vision Luleå 2040. Målen, som från början skulle gälla till 2050, beslutades av kommunfullmäktige 2019-04-23. I oktober 2021 höjdes ambitionsnivån med 10 år av kommunfullmäktige och målåret flyttades från 2050 till 2040.

Uppfyllelse av målen följs med hjälp av flera indikatorer till varje övergripande
mål. Syftet med indikatorerna är att visa om vi har framgång eller inte.
I analysen för indikatorerna granskas eventuella skillnader för ålder, kön, grupp och geografiskt område. Indikatorerna uppdateras när data finns, minst fyra gånger per år.
Uppföljningen med en sammanfattande bedömning sker i oktober varje år för att ge besked om vi satsar rätt, gör på rätt sätt och ta reda på om det finns ett bättre sätt. Uppföljningsrapporten är ett underlag till prioritering i styrning och verksamhetsplanering.

Övergripande mål till 2040

Senast publicerad: 2024-06-13