Gå direkt till sidans innehåll

Jämlik

Övergripande mål till 2040 ÖM. 1

Luleås invånare har en god och jämlik hälsa.

Målet syftar till att ge förutsättningar för jämlika livsvillkor, god hälsa och livskvalitet för alla genom att uppmärksamma olika villkor avseende kön, ålder, grupper och geografiska områden.

Når vi målet?: Osäkert om målet kan uppnås till 2040 Osäkert om målet kan uppnås till 2040

Bedömning oktober 2023
Målet följs med nio indikatorer, tre av dessa har en positiv trend. Det finns tre indikatorer som har en negativ trend, det är bedömning av hälsa, ohälsodagar och medellivslängd som är viktiga faktorer för jämlikhet.
Resultatet visar tydliga skillnader mellan kön, ålder och geografiska områden. För att nå målet behövs ett fortsatt fokus på de faktorer som påverkar jämlikheten. Detta berör även andra mål eftersom indikatorer som påverkar jämlikheten även finns under andra mål.

Indikatorer

Senast publicerad: 2024-05-23
Jämlik - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a