Aktiv

Övergripande mål till 2040 ÖM.3Aktiv

Luleås invånare har ett socialt, kulturellt och fysiskt aktivt liv

Målet syftar till att nå ett aktivt föreningsliv, att ge upplevelser, att öka möjligheterna att utöva och delta.

Når vi målet? : Målet kan inte nås till 2040 Målet kan inte nås till 2040

Enbart en indikator visar en positiv trend. För två av indikatorerna med en negativ utveckling är trenden stark.
Det är ett bra urval av indikatorer för målet som även visar målets bredd. För två av indikatorerna är det osäkert om nya uppgifter kommer att vara tillgängliga. Flera av indikatorerna mäter Luleåbornas upplevelse eller betyg

Indikatorer

Unga som tycker att det finns mycket att göra på fritiden

IndikatorÖM.3.1

Andel unga som upplever att det finns mycket att göra på fritiden

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ

Unga som ofta är fysiskt aktiva

IndikatorÖM.3.2

Andel i årskurs 7 som rör på sig minst en timme så de blir andfådda, tre gånger eller mer per vecka

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv

Vuxna som deltar i få aktiviteter

IndikatorÖM.3.3

Andel 16-84 år som under det senaste året deltagit i en eller ingen aktivitet

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 16 %2018

Vuxna som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka

IndikatorÖM.3.4

Andel 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 64,0 %2021

Vuxnas syn på motions- och idrottsanläggningar

IndikatorÖM.3.10

Andel vuxna, 18-84 år, som bedömer möjligheterna att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar som bra

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig sedan 2021
Senaste värdet: 78,7 %2021

Invånare med fetma

IndikatorÖM.3.6

Andel 16-84 år med ett BMI högre än 30

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 16 %2021

Lån från kommunala bibliotek

IndikatorÖM.3.7

Lån från kommunala bibliotek, antal/inv

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 5 st./inv.2021

Vuxnas syn på kulturutbud

IndikatorÖM.3.11

Andel vuxna, 18-84 år, som bedömer det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen som bra

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig sedan 2021
Senaste värdet: 80,2 %2021

Elever som deltar i musik- eller kulturskola

IndikatorÖM.3.12

Andel invånare 6-15 år som går i musik- eller kulturskola

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig sedan 2020
Senaste värdet: 9,6 %2020

Relaterade globala mål