Unga som tycker att det finns mycket att göra på fritiden

Indikator ÖM.3.1

Indikatorn visar andelen av eleverna i åk 8 och år 2 på gymnasiet som upplever att det finns ganska mycket eller väldigt mycket att göra på fritiden.

Andel unga som upplever att det finns mycket att göra på fritiden

Datakälla: LUPP

Kommentar

Luleå kommun erbjuder ett fritidsutbud med stora möjligheter att utöva olika typer av sport men utbudet av kulturella och kreativa aktiviteter är av mindre omfattning. LUPP-enkäten 2021 genomfördes mitt i pandemin då ungas tillgång till fritidsutbudet var begränsat.
Killar upplever sig ha ett större utbud än vad tjejer gör i båda åldersgrupperna. I jämförelse med 2017 års siffror så går siffrorna ner för killar i åk 8 och år 2 på gymnasiet samt tjejer i åk 8.
Luleå kommuns siffror för killar och tjejer i åk 8 ligger i ungefär samma nivåer som riket. Störst avvikelse mellan Luleå kommun och riket 2021 återfinns bland killar i år 2 på gymnasiet. Däremot går siffrorna för tjejer år 2 på gymnasiet upp med 5,6% i jämförelse med 2017 och närmar sig rikets nivåer i LUPP 2021.
Bland unga med annan könstillhörighet kan en förbättring på ca 15% ses jämfört med 2017, betydligt bättre till än riket i övrigt.
Nästa undersökning genomförs 2025.

Ansvarig organisation