Unga som tycker att det finns mycket att göra på fritiden

Indikator ÖM.3.1

Indikatorn visar andelen av eleverna i åk 8 och år 2 på gymnasiet som upplever att det finns ganska mycket eller väldigt mycket att göra på fritiden.

Andel unga som upplever att det finns mycket att göra på fritiden

Datakälla: LUPP

Kommentar

Luleå kommun har ett brett utbud vad gäller fritid för unga men har fortsatta utmaningar att arbeta med för att nå målgruppen. Luleå kommun ligger i 2017 års mätning strax över riksgenomsnittet både vad gäller åk 8 och år 2 gymnasiet. Andelen tjejer i åk 8 som tycker det finns väldigt eller ganska mycket att göra har sjunkit genom åren medan pojkarna ligger på ungefär samma nivå sedan 2008. När det gäller gymnasiets år 2 är pojkarna något nöjdare med utbudet än flickor men trenden är att nöjdheten har sjunkit även bland pojkarna.
Nästa undersökning genomförs 2021.

Ansvarig organisation