Gå direkt till sidans innehåll

Unga som tycker att det finns mycket att göra på fritiden

Indikator ÖM. 3. 1

Indikatorn visar andelen av eleverna i åk 8 och år 2 på gymnasiet som upplever att det finns ganska mycket eller väldigt mycket att göra på fritiden.

Andel unga som upplever att det finns mycket att göra på fritiden

Datakälla: Lokal ungdomspolitisk undersökning (LUPP)
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig

Kommentar

Luleå kommun erbjuder ett fritidsutbud med stora möjligheter att utöva olika typer av sport men utbudet av kulturella och kreativa aktiviteter är av mindre omfattning. Enkäten 2021 genomfördes mitt i pandemin då ungas tillgång till fritidsutbudet var begränsat.
Killar upplever sig ha ett större utbud än vad tjejer gör i båda åldersgrupperna. I jämförelse med 2017 års siffror så går siffrorna ner för killar i åk 8 och år 2 på gymnasiet samt tjejer i åk 8.
Betyget från killar och tjejer i åk 8 ligger i ungefär samma nivåer som riket. Störst avvikelse mellan Luleå kommun och riket 2021 återfinns bland killar i år 2 på gymnasiet. Däremot går siffrorna för tjejer år 2 på gymnasiet upp med 5,6% i jämförelse med 2017 och närmar sig rikets nivåer i LUPP 2021.
Bland unga med annan könstillhörighet kan en förbättring på ca 15% ses jämfört med 2017, betydligt bättre till än riket i övrigt.
Nästa undersökning genomförs 2025.

Ansvarig organisation
Senast publicerad: 2024-06-13