Vuxnas syn på motions- och idrottsanläggningar

Indikator ÖM.3.5

Medborgarundersökningen ställer frågan "Vad tycker du om möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar?". Här visas andelen som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" har exkluderats.

Andel vuxna, 18-84 år, som bedömer möjligheterna att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar som bra

Datakälla: Kolada (SCB:s medborgarundersökning)

Kommentar

Talet är nytt för 2021. Kvinnor är mer nöjda än män, 82% jämfört med 76%. Luleå får ett betyg som ligger precis på genomsnittet för riket. Jämfört med andra kommuner har Umeå kommun mer nöjda invånare 82,3% ger där möjligheterna ett bra betyg.
När invånarna bedömer de belysta motionsspåren så får vi en toppplacering jämfört med andra kommuner. För bedömningen av öppettider och skötsel får vi betyg som ligger nära genomsnittet för riket.