Gå direkt till sidans innehåll

Vuxnas syn på motions- och idrottsanläggningar

Indikator ÖM. 3. 5

Medborgarundersökningen ställer frågan "Vad tycker du om möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar?". Här visas andelen som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" har exkluderats.

Andel vuxna, 18-84 år, som bedömer möjligheterna att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar som bra

Datakälla: SCBs medborgarundersökning
Trend:
Trenden är positiv Trenden är positiv
Senaste värdet:
84,5 % (2023)

Kommentar

Talet är nytt och har bara uppgifter för tre år, det senaste året har betyget förbättrats och männen är nu mer nöjda än kvinnorna. Luleå får ett betyg som ligger över genomsnittet för riket. Jämfört med andra större städer ligger vi på femte plats, med Lund och Trollhättan i topp.
När invånarna bedömer de belysta motionsspåren så får vi en toppplacering efter Trollhättan. För bedömningen av öppettider och skötsel får vi betyg som ligger över genomsnittet för riket.

Ansvarig organisation
Senast publicerad: 2024-06-13