Vuxnas syn på motions- och idrottsanläggningar

Indikator ÖM.3.5

Medborgarundersökningen ställer frågan "Vad tycker du om möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar?". Här visas andelen som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" har exkluderats.

Andel vuxna, 18-84 år, som bedömer möjligheterna att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar som bra

Datakälla: Kolada (SCB:s medborgarundersökning)

Kommentar

Talet är nytt och har bara uppgifter för två år, vilket gör bedömningen av trend svår. Generellt är kvinnor är mer nöjda än män. Luleå får ett betyg som ligger strax under genomsnittet för riket. Jämfört med andra större kommuner ligger vi på näst sista plats, Karlstad och Örebro ligger i topp.
När invånarna bedömer de belysta motionsspåren så får vi en toppplacering, på tredje plats efter Örebro och Umeå. För bedömningen av öppettider och skötsel får vi betyg som ligger nära genomsnittet för riket.