Gå direkt till sidans innehåll

Vuxnas syn på motions- och idrottsanläggningar

Indikator ÖM. 3. 5

Medborgarundersökningen ställer frågan "Vad tycker du om möjligheten för invånare att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar?". Här visas andelen som har svarat "Mycket bra" eller "Ganska bra" på frågan. De som har svarat "Vet inte"/"Ingen åsikt" har exkluderats.

Andel vuxna, 18-84 år, som bedömer möjligheterna att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar som bra

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Kvinnor

 82,6

2023

1

Män

 85,9

2023

2

Totalt

 84,5

2023

3

Riket

 78,8

2023

Kommentar

Talet är nytt och har bara uppgifter för tre år, det senaste året har betyget förbättrats och männen är nu mer nöjda än kvinnorna. Luleå får ett betyg som ligger över genomsnittet för riket. Jämfört med andra större städer ligger vi på femte plats, med Lund och Trollhättan i topp.
När invånarna bedömer de belysta motionsspåren så får vi en toppplacering efter Trollhättan. För bedömningen av öppettider och skötsel får vi betyg som ligger över genomsnittet för riket.

Ansvarig organisation
Senast publicerad: 2024-02-15
Vuxnas syn på motions- och idrottsanläggningar, jämför - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a