Vardag

Övergripande mål till 2040 ÖM.7Vardag

Luleås invånare har ett hållbart vardagsliv

Målet syftar till att öka mängden närproducerat, att effektivisera resursanvändningen, att minska avfallsmängderna, att öka återbruk och återvinning.

Når vi målet? : Osäkert om målet kan uppnås till 2040 Osäkert om målet kan uppnås till 2040

Flera indikatorer visar en svagt positiv utveckling. Ett fortsatt fokus på resvanor behövs för att nå målet.
Det är ett bra urval av indikatorer för målet som även visar målets bredd. Det finns även indikatorer under andra mål som berör detta mål. Ingen av indikatorerna mäter Luleåbornas upplevelse eller betyg.

Indikatorer

Resor med kollektivtrafik

IndikatorÖM.7.1

Antal resor med kollektivtrafik per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 55 stycken2020

Korta resor med bil

IndikatorÖM.7.2

Andel bilresor kortare än 4 km (som förare)

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 44 %2020

Avfallsmängder

IndikatorÖM.7.3

Total mängd (kg) insamlat hushållsavfall, inkl producentansvar, per invånare

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 525 kg/inv.2020

Färdmedelsfördelning

IndikatorÖM.7.4

Andel resor med gång, cykel eller buss

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 33 %2020

Kvalitetsproblem för dricksvattnet

IndikatorÖM.7.5

Antal dygn med kvalitetsproblem för dricksvattnet

Senaste värdet: 8 stycken2018

Problem med el

IndikatorÖM.7.6

Avbrottstid per kund (SAIDI) för långa elavbrott, minuter/kund

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 133 minuter/kund2020

Körd sträcka med bil

IndikatorÖM.7.7

Körd sträcka med bil per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 609 mil/inv.2020

Cykelvägssträcka

IndikatorÖM.7.8

Cykelvägssträcka (meter) statlig, kommunal och enskild per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 2,9 meter/inv.2021

Ekologiskt odlad åkermark

IndikatorÖM.7.9

Andel jordbrukmark som brukas med ekologiska metoder

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 16 %2021

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet

IndikatorÖM.7.10

Inköpskostnaden för ekologiska livsmedel i förhållande till den totala inköpskostnaden för livsmedel

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 24 %2020

Tillgång till kollektivtrafik

IndikatorÖM.7.11

Andel invånare som bor med en hållplats inom 500 m

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 87,8 %2020

Relaterade globala mål