Vardag

Övergripande mål till 2040 ÖM.7

Luleås invånare har ett hållbart vardagsliv

Målet syftar till att ge förutsättningar för hållbarare konsumtionsmönster som leder till en effektivare användning av resurser och en minskad miljöpåverkan.

Når vi målet? : Osäkert om målet kan uppnås till 2040 Osäkert om målet kan uppnås till 2040

Målet följs med 10 indikatorer, fem av dessa har en positiv trend, dock med en svag utveckling. Det finns en indikator med negativ trend och det är ekologiskt brukad jordbruksmark.
För att nå målet behövs ett fortsatt fokus på resvanor, ekologiska livsmedel och resurshushållning.

Indikatorer

Resor med kollektivtrafik

IndikatorÖM.7.1

Antal resor med kollektivtrafik per invånare

Senaste värdet: 58 stycken2022

Korta resor med bil

IndikatorÖM.7.2

Andel bilresor kortare än 4 km (som förare)

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 44 %2020

Avfallsmängder

IndikatorÖM.7.3

Total mängd (kg) insamlat hushållsavfall, inkl producentansvar, per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 462 kg/inv.2022

Färdmedelsfördelning

IndikatorÖM.7.4

Andel resor med gång, cykel eller buss

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 33 %2020

Tillgång till kollektivtrafik

IndikatorÖM.7.6

Andel invånare som bor med en hållplats inom 500 m

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 87,6 %2021

Körd sträcka med bil

IndikatorÖM.7.7

Körd sträcka med bil per invånare

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 630 mil/inv.2022

Cykelvägssträcka

IndikatorÖM.7.8

Cykelvägssträcka (meter) statlig, kommunal och enskild per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 2,9 meter/inv.2022

Ekologiskt odlad åkermark

IndikatorÖM.7.9

Andel jordbrukmark som brukas med ekologiska metoder

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 15 %2022

Relaterade globala mål

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma