Korta resor med bil

Indikator ÖM.7.2

Resvaneundersökningen görs vart femte år.

Andel bilresor kortare än 4 km (som förare)

Datakälla: Lokal resvaneundersökning (RVU)

Kommentar

Här avses endast resor med bil där man själv är förare och därmed inte bilresor som passagerare (vilket är 8 %). Trenden visar att det skett en minskning från föregående år. Vid mätningen pågick pandemi, vilket med stor sannolikhet har påverkat utfallet då resor generellt har minskat.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben