Gå direkt till sidans innehåll

Korta resor med bil

Indikator ÖM. 7. 2

Resvaneundersökningen görs vart femte år.

Andel bilresor kortare än 4 km (som förare)

Rad-id Datum Värde (%)

0

2010

44

1

2015

47

2

2020

44

Kommentar

Här avses endast resor med bil där man själv är förare och därmed inte bilresor som passagerare (vilket är 8 %). Trenden visar att det skett en minskning från föregående år. Vid mätningen pågick pandemi, vilket med stor sannolikhet har påverkat utfallet då resor generellt har minskat.
En medianresa i Luleå är 4 km lång. Män har oftare tillgång till bil än kvinnor, så den vanligaste föraren är man.
Nästa resvaneundersökning planeras till 2025.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-01-18
Korta resor med bil, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a