Ekologiskt odlad åkermark

Indikator ÖM.7.9

Andel jordbrukmark som brukas med ekologiska metoder

Datakälla: Kolada (Jordbruksverket)

Kommentar

Den långsiktigt svaga uppgången av talet har sedan tre år brutits och nu pekar trenden neråt. Luleå kommun ligger nu under nivån för riket. Den största andelen av jordbruksmarken används för foderproduktion.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma