Ekologiskt odlad åkermark

Indikator ÖM.7.9

Andel jordbrukmark som brukas med ekologiska metoder

Datakälla: Kolada (Jordbruksverket)

Kommentar

Den långsiktigt svaga uppgången av talet har sedan tre år brutits och nu pekar trenden neråt. Luleå kommun ligger nu under nivån för riket. Den största andelen av jordbruksmarken används för foderproduktion.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben