Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiskt odlad åkermark

Indikator ÖM. 7. 9

Andelen areal som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven i EU-förordning om ekologisk produktion och märkning.

Andel jordbrukmark som brukas med ekologiska metoder

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Trenden är negativ Trenden är negativ
Senaste värdet:
15 % (2022)

Kommentar

En tidigare svag uppgång av talet har sedan några år brutits och nu pekar trenden neråt. Luleå kommun ligger nu under nivån för riket. Den största andelen av jordbruksmarken används för foderproduktion.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13