Gå direkt till sidans innehåll

Ekologiskt odlad åkermark

Indikator ÖM. 7. 9

Andel jordbrukmark som brukas med ekologiska metoder

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Luleå

2014

16

1

Luleå

2015

15

2

Luleå

2016

16

3

Luleå

2017

19

4

Luleå

2018

19

5

Luleå

2019

18

6

Luleå

2020

17

7

Luleå

2021

16

8

Luleå

2022

15

9

Riket

2014

15

10

Riket

2015

15

11

Riket

2016

17

12

Riket

2017

18

13

Riket

2018

19

14

Riket

2019

19

15

Riket

2020

18

16

Riket

2021

18

17

Riket

2022

18

Kommentar

En tidigare svag uppgång av talet har sedan några år brutits och nu pekar trenden neråt. Luleå kommun ligger nu under nivån för riket. Den största andelen av jordbruksmarken används för foderproduktion.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-22
Ekologiskt odlad åkermark, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a