Gå direkt till sidans innehåll

Klimat

Övergripande mål till 2040 ÖM. 5

Luleå har ingen påverkan på klimatet

Målet syftar till att nå klimatneutralitet genom effektivare användning av energi, ökad andel av förnybara bränslen och egen produktion av förnybar energi.

Når vi målet?: Osäkert om målet kan uppnås till 2040 Osäkert om målet kan uppnås till 2040

Bedömning oktober 2023
Målet följs med sex indikatorer, hälften av dessa har en positiv trend.
Det krävs flera mycket kraftfulla åtgärder för att nå de minskningar som gör att målet kan nås, endast ett fåtal av dessa bedöms vara på plats.

Senast publicerad: 2024-06-13