Gå direkt till sidans innehåll

Andel miljöbilar

Indikator ÖM. 5. 5

Indikatorn visar antal fossiloberoende personbilar delat med totala antalet personbilar i hela geografiska området. Fossiloberoende bilar är de som kan köras på ett bränsle från förnybara källor. Bilar av typerna gas (CNG, biogas, naturgas, metangas), el, E85, laddhybrid (förutsatt att de kan laddas med sladd), vätgas samt bilar godkända av tillverkaren att köras på HVO100 (syntetisk diesel med förnybart ursprung) är inkluderade.

Andel fossiloberoende personbilar av totalt antal fordon

Datakälla: Miljöfordon Sverige
Trend:
Trenden är positiv Trenden är positiv
Senaste värdet:
18,0 % (2023)

Kommentar

Indikatorn har förändrats och värden finns bara för fyra år.
Genomsnittet för Sverige är 22% och genomsnittet för större städer ligger på samma nivå. Luleå ligger i gruppen med lägst andelar jämfört med andra större städer. Bland de nyregistrerade fordonen är 54 % fossiloberoende personbilar. 2023 var andelen fossiloberoende personbilar i kommunorganisationen 64%.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13