Andel miljöbilar

Indikator ÖM.5.5

Avser bilar som vid tiden för registrering uppfyllde kraven för miljöbil. Från 1 juni 2018 avser uppgiften klimatbonusbilar. Bilar registrerade före den 1 januari 2013 ska uppfylla kriterierna för MB2007 och bilar registrerade 1 januari 2013 till och med 30 juni 2018 ska uppfylla kriterierna för MB2013.

Andel miljöbilar av totalt antal bilar

Datakälla: Kolada (Trafikanalys)

Kommentar

Andelen har långsamt ökat över längre tid med en något större ökning under 2020, dock har andelen minskat under 2021. Vad detta beror på är oklart. I Luleå finns det en mycket lägre andel miljöfordon jämfört med genomsnittet för riket (ca 16%).
Tittar man på nyregistrerade fordon så är 52 % av dessa bilar miljöbilar. Luleå har 513 bilar per 1000 invånare, vilket är mer än riket (477 st).

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma