Gå direkt till sidans innehåll

Solenergi

Indikator ÖM. 5. 6

Indikatorn visar total installerad effekt i solceller på elnätet

Installerad effekt solceller

Datakälla: Luleå Energi AB
Trend:
Trenden är positiv Trenden är positiv
Senaste värdet:
5564 kW (2022)

Kommentar

Mängden lokal förnyelsebar el från solceller i elnätet ökar kraftigt. Antalet solcellsanläggningar ökar och är nu drygt 230 st. Den installerade effekten för solceller har under de tre senaste åren ökat 10 gånger och den levererade mängden el ut på elnätet från dessa anläggningar har under denna period tredubblats.
Alla solelanläggningar gav under 2022 tillsammans ca 2480 MWh, varav anläggningar som ägs av Luleå Energi gav ca 690 MWh.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13