Solenergi

Indikator ÖM.5.6

Total installerad effekt i solceller på elnätet

Installerad effekt solceller

Datakälla: Luleå Energi

Kommentar

Mängden lokal förnyelsebar el från solceller i elnätet ökar kraftigt. Antalet solcellsanläggningar ökar och är nu 141 st, liksom den totalt installerade effekten på solcellsanläggningarna. Den installerade effekten för solceller har under de två senaste åren ökat med närmare 7 gånger och den levererade mängden el ut på elnätet från dessa anläggningar har under denna period fördubblats.
Alla solelanläggningar ger tillsammans ca 1650 MWh varje år, varav Luleå Energi's egna anläggningar ger ca 650 MWh/år.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma