Solenergi

Indikator ÖM.5.6

Indikatorn visar total installerad effekt i solceller på elnätet

Installerad effekt solceller

Datakälla: Luleå Energi

Kommentar

Mängden lokal förnyelsebar el från solceller i elnätet ökar kraftigt. Antalet solcellsanläggningar ökar och är nu drygt 230 st. Den installerade effekten för solceller har under de tre senaste åren ökat 10 gånger och den levererade mängden el ut på elnätet från dessa anläggningar har under denna period tredubblats.
Alla solelanläggningar gav under 2022 tillsammans ca 2480 MWh, varav anläggningar som ägs av Luleå Energi gav ca 690 MWh.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma