Gå direkt till sidans innehåll

Solenergi

Indikator ÖM. 5. 6

Indikatorn visar total installerad effekt i solceller på elnätet

Installerad effekt solceller

Rad-id Mätområde Datum Värde (kW)

0

Totalt

2019

557

1

Totalt

2020

2403

2

Totalt

2021

3787

3

Totalt

2022

5564

4

Solenergi

2019

557

5

Solenergi

2020

2403

6

Solenergi

2021

3787

7

Solenergi

2022

5564

Kommentar

Mängden lokal förnyelsebar el från solceller i elnätet ökar kraftigt. Antalet solcellsanläggningar ökar och är nu drygt 230 st. Den installerade effekten för solceller har under de tre senaste åren ökat 10 gånger och den levererade mängden el ut på elnätet från dessa anläggningar har under denna period tredubblats.
Alla solelanläggningar gav under 2022 tillsammans ca 2480 MWh, varav anläggningar som ägs av Luleå Energi gav ca 690 MWh.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-01-18
Solenergi, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a