Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Indikator ÖM.5.4

Indikatorn visar förnybara drivmedel som använts i den lokala kollektivtrafiken med buss.

Andel förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Datakälla: Luleå Lokaltrafik

Kommentar

Trenden har vänt och är nu sedan bottennoteringen 2019 svagt positiv, men mycket återstår innan 2018 års värden är tillbaka.
Sett över tid från 2012 har de fossilfria bränslena varit etanol, biogas och HVO. Andelen HVO ökade markant under 2017 och 2018, då stora mängder diesel ersattes. Men 2019 och 2020 krympte tillgången till HVO, samtidigt som etanolbussarna fasades ut på grund av ålder. År 2018 infördes el som bränsle.
Diesel är fortfarande det dominerande bränslet i den lokala kollektivtrafiken.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma