Innovation

Övergripande mål till 2040 ÖM.8

Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation

Målet syftar till att ge förutsättningar för innovation vilket förutsätter kompetens att ställa om och utveckla nya branscher, verksamhetsområden och arbetssätt.

Når vi målet? : Målet ser ut att uppnås till 2040 Målet ser ut att uppnås till 2040

Målet följs med sju indikatorer, fem av dessa har en positiv trend. Indikatorerna visar på en tydlig positiv utveckling.
För att säkert nå målet behövs fortsatt arbete med att ge förutsättningar för tillväxt och innovationer.

Indikatorer

Anställda i kunskapsintensiva företag

IndikatorÖM.8.1

Andel sysselsatta i kunskapsintensiva företag

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 16,5 %2021

Företagsklimat

IndikatorÖM.8.2

Företagares bedömning av service i myndighetsutövning (skala 0-100)

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 73,0 2022

Nystartade företag

IndikatorÖM.8.3

Antal nyregistrerade företag

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 10,7 st/1000 inv 16-64 år2022

Arbetstillfällen

IndikatorÖM.8.5

Totalt antal arbetstillfällen (dagbefolkning)

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 44547 stycken2022

Omsättning i aktiebolag

IndikatorÖM.8.6
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 75182 msek2021

Forskning i kommunal regi

IndikatorÖM.8.7

Utgifter för egen och utlagd FoU

Senaste värdet: 8 kr/inv.2021

Tillgång till bredband

IndikatorÖM.8.8

Andel hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 89,6 %2022

Nettoinpendling för arbete

IndikatorÖM.8.9

Andel nettoinpendlare av totalt antal förvärvsarbetare

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 12,3 %2021

Relaterade globala mål

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma