Gå direkt till sidans innehåll

Innovation

Övergripande mål till 2040 ÖM. 8

Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation

Målet syftar till att ge förutsättningar för innovation vilket förutsätter kompetens att ställa om och utveckla nya branscher, verksamhetsområden och arbetssätt.

Når vi målet?: Målet ser ut att uppnås till 2040 Målet ser ut att uppnås till 2040

Bedömning oktober 2023
Målet följs med sju indikatorer, fem av dessa har en positiv trend. Indikatorerna visar på en tydlig positiv utveckling.
För att säkert nå målet behövs fortsatt arbete med att ge förutsättningar för tillväxt och innovationer.

Senast publicerad: 2024-06-13