Innovation

Övergripande mål till 2040 ÖM.8Innovation

Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation

Målet syftar till att få fler företagare i nya branscher, att utveckla teknik för framtiden, att bygga hållbart, att nå ett gott företagsklimat och att öka digitaliseringen.

Når vi målet? : Målet ser ut att uppnås till 2040 Målet ser ut att uppnås till 2040

Indikatorerna visar på en positiv utveckling. För att nå målet behövs fortsatt arbete med att ge förutsättningar för tillväxt och innovationer.
Det är ett bra urval av indikatorer för målet men uppgifter har varit svåra att få fram. Två indikatorer mäter nästan samma sak, dagbefolkning och nettoinpendling. En indikatorerna mäter Luleåbornas upplevelse eller betyg.

Indikatorer

Anställda i kunskapsintensiva företag

IndikatorÖM.8.1

Andel sysselsatta i kunskapsintensiva företag

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 16,6 %2019

Företagsklimat

IndikatorÖM.8.2

Företagares bedömning av service i myndighetsutövning (skala 0-100)

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 73,3 2021

Nystartade företag

IndikatorÖM.8.3

Antal nyregistrerade företag

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 5,1 st/1 000 inv.2019

Mark för verksamheter

IndikatorÖM.8.4

Sammanlagd markyta detaljplanelagd och byggbar för verksamheter

Arbetstillfällen

IndikatorÖM.8.5

Totalt antal arbetstillfällen (dagbefolkning)

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 44304 stycken2019

Omsättning i aktiebolag

IndikatorÖM.8.6
Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 65530 msek2019

Forskning i kommunal regi

IndikatorÖM.8.7

Utgifter för egen och utlagd FoU

Senaste värdet: 11 kr/inv.2019

Tillgång till bredband

IndikatorÖM.8.8

Andel hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 89,2 %2021

Nettoinpendling för arbete

IndikatorÖM.8.9

Andel nettoinpendlare av totalt antal förvärvsarbetare

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 12,0 %2020

Relaterade globala mål

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma