Tillgång till bredband

Indikator ÖM.8.8

Andel hushåll med tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

Datakälla: Kolada (PTS)

Kommentar

Luleå kommun har en god tillgång till bredband med hög hastighet, för 100 Mbit/s är det 92% inom tätort och 55% utanför tätort. Vi ligger därmed, totalt sett, något över rikets nivå och i en grupp kommuner med höga värden. På områden utanför tätbebyggda områden är tillgången till bredband med minst 100 Mbit/s lägre än riket (63%).

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma