Företagsklimat

Indikator ÖM.8.2

Företagares bedömning av service i myndighetsutövning (skala 0-100)

Datakälla: Kolada (Insikt SKR)

Kommentar

Senaste året hade Luleå ett nöjd-kund-index (NKI) på 73 och värdet har ökat sedan 2017 från 69 till 73. Det är ett resultat strax under sverigesnittet (75). Om man jämför med genomsnittet för större städer har Luleå kommun närmat sig medelvärdet (74). Både Kalix och Boden har mycket högre värden och ligger i topp på över 85. Data finns inte för alla kommuner, ca 100 kommuner saknas.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma