Gå direkt till sidans innehåll

Företagsklimat

Indikator ÖM. 8. 2

Företagares bedömning av service i myndighetsutövning (skala 0-100)

Rad-id Mätområde Datum Värde

0

Luleå

2014

69,7

1

Luleå

2017

69,1

2

Luleå

2018

69,8

3

Luleå

2019

71,6

4

Luleå

2020

71,0

5

Luleå

2021

73,3

6

Luleå

2022

73,0

7

Luleå

2023

70,0

8

Riket

2014

68,3

9

Riket

2015

68,4

10

Riket

2016

70,4

11

Riket

2017

70,7

12

Riket

2018

71,8

13

Riket

2019

73,1

14

Riket

2020

73,7

15

Riket

2021

73,9

16

Riket

2022

74,6

Kommentar

Senaste värdet visar en liten försämring jämfört med förra året, från ett nöjd-kund-index (NKI) på 73 till 70. Det är ett resultat under sverigesnittet på 75. Om man jämför med genomsnittet för större städer ligger Luleå bland de fem kommunerna med de lägsta värdena.
Data finns inte för alla kommuner, ca 100 kommuner saknas.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-29
Företagsklimat, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a