Indikatorer per förvaltning

Huvudområde ÖM.11

Nedan visas indikatorerna uppdelat utifrån uppföljningsansvar. Välj en förvaltning.

Välj förvaltning

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen

DelmålÖM.11.1
Trend:  3 av 8 indikatorer har en positiv trend

Infrastruktur- och serviceförvaltningen

DelmålÖM.11.2
Trend:  2 av 3 indikatorer har en positiv trend

Kultur- och fritidsförvaltningen

DelmålÖM.11.3
Trend:  2 av 5 indikatorer har en positiv trend

Kommunstyrelseförvaltningen

DelmålÖM.11.4
Trend:  19 av 61 indikatorer har en positiv trend

Socialförvaltningen

DelmålÖM.11.5
Trend:  1 av 3 indikatorer har en positiv trend

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma