Kultur- och fritidsförvaltningen

Delmål ÖM.11.3

Indikatorer

Unga som tycker att det finns mycket att göra på fritiden

IndikatorÖM.11.3.4

Andel unga som upplever att det finns mycket att göra på fritiden

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig

Lån från kommunala bibliotek

IndikatorÖM.11.3.2

Lån från kommunala bibliotek, antal/inv

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 4 st./inv.2022

Vuxnas syn på motions- och idrottsanläggningar

IndikatorÖM.11.3.6

Andel vuxna, 18-84 år, som bedömer möjligheterna att nyttja kommunens idrotts- och motionsanläggningar som bra

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 84,5 %2023

Vuxnas syn på kultur- och nöjesutbud

IndikatorÖM.11.3.7

Andel vuxna, 18-84 år, som bedömer det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen som bra

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 78,6 %2023

Unga som deltar i idrottsföreningarnas verksamhet

IndikatorÖM.11.3.8

Antal deltagartillfällen i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar per invånare 7-20 år

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 40,8 %2022