Kultur- och fritidsförvaltningen

Delmål ÖM.11.3

Indikatorer

Unga som tycker att det finns mycket att göra på fritiden

IndikatorÖM.11.3.4

Andel unga som upplever att det finns mycket att göra på fritiden

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ

Lån från kommunala bibliotek

IndikatorÖM.11.3.2

Lån från kommunala bibliotek, antal/inv

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 5 st./inv.2020

Vuxnas syn på kulturutbud

IndikatorÖM.11.3.3

Betygsindex för utbud av kulturutbud

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 69 2020

Vuxnas syn på motions- och idrottsanläggningar

IndikatorÖM.11.3.5

Betygsindex på kommunens motions- och idrottsanläggningar

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 65 2020