Kultur- och fritidsförvaltningen

Delmål ÖM.11.3

Indikatorer

Unga som tycker att det finns mycket att göra på fritiden

IndikatorÖM.11.3.4

Andel unga som upplever att det finns mycket att göra på fritiden

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ

Lån från kommunala bibliotek

IndikatorÖM.11.3.2

Lån från kommunala bibliotek, antal/inv

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 4 st./inv.2022

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma