Stadsbyggnadsförvaltningen

Delmål ÖM.11.6

Indikatorer

Olyckor på väg

IndikatorÖM.11.6.1

Antal polis- och sjukhusrapporterade trafikolyckor med personskador per 100 000 invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 148 st./100 000 inv.2021

Planberedskap för nya bostäder

IndikatorÖM.11.6.3

Antal nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplaner den 31 dec per 1000 invånare

Senaste värdet: 38 st/1 000 inv.2021

Kvalitetsproblem för dricksvattnet

IndikatorÖM.11.6.5

Antal dygn med kvalitetsproblem för dricksvattnet

Senaste värdet: 8 stycken2018

Cykelvägssträcka

IndikatorÖM.11.6.6

Cykelvägssträcka (meter) statlig, kommunal och enskild per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 2,9 meter/inv.2021

Mark för verksamheter

IndikatorÖM.11.6.7

Sammanlagd markyta detaljplanelagd och byggbar för verksamheter

Närhet till förskola

IndikatorÖM.11.6.8