Stadsbyggnadsförvaltningen

Delmål ÖM.11.6

Indikatorer

Olyckor på väg

IndikatorÖM.11.6.1

Antal polis- och sjukhusrapporterade trafikolyckor med personskador per 100 000 invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 300 st./100 000 inv.2022

Planberedskap för nya bostäder

IndikatorÖM.11.6.3

Antal nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplaner den 31 dec per 1000 invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 38 st/1 000 inv.2021

Cykelvägssträcka

IndikatorÖM.11.6.6

Cykelvägssträcka (meter) statlig, kommunal och enskild per invånare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 2,9 meter/inv.2022

Närhet till förskola

IndikatorÖM.11.6.8

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma