Arbetsmarknadsförvaltningen

Delmål ÖM.11.1

Indikatorer

Unga utan arbete

IndikatorÖM.11.1.1

Andel unga, 17-24 år, som varken arbetar eller studerar

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 5,4 %2020

Godkända i Svenska för invandrare

IndikatorÖM.11.1.2

Andel elever på SFI (Svenska för invandrare) som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 56 %2020

Nyanlända som går till arbete eller studier

IndikatorÖM.11.1.3

Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar)

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 35 %2021

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma