Nyanlända som går till arbete eller studier

Indikator ÖM.11.1.3

Andel som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (status efter 90 dagar)

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Färre kvinnor går ut i arbete eller studier jämfört med män, trots att högre andel kvinnor klarar SFI. 41% av kvinnorna gick till arbete eller studier medan motsvarande siffra för männen var 52%.
Skillnaden kan delvis förklaras av en god arbetsmarknad vilket gjort att fler nyanlända varit i arbete och därför haft mindre tid för SFI-studier.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma