Socialförvaltningen

Delmål ÖM.11.5

Indikatorer

Barn och unga som inte kan bo hemma

IndikatorÖM.11.5.1

Antal barn och unga placerade på annan plats än hemma

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 140 stycken2021

Vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd

IndikatorÖM.11.5.3

Andel vuxna med ekonomiskt bistånd i 10-12 mån under året

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 0,92 %2020

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet

IndikatorÖM.11.5.4

Inköpskostnaden för ekologiska livsmedel i förhållande till den totala inköpskostnaden för livsmedel

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 24 %2020