Grannskap

Övergripande mål till 2040 ÖM.6Grannskap

Luleås invånare bor i ett gott grannskap

Målet syftar till goda bostadsområden, att öka tryggheten, att bo nära till service och skola samt en ökad tillgänglighet för alla.

Når vi målet? : Osäkert om målet kan uppnås till 2040 Osäkert om målet kan uppnås till 2040

För indikatorerna kopplade till bostäder och bostadsområden har flera en positiv utveckling. Fokus på att skillnaden mellan könen när det gäller trygghet och på andelen som rekommenderar en flytt till Luleå kommun behövs.
Det är ett bra urval av indikatorer för målet som även visar målets bredd. Flera av indikatorerna mäter Luleåbornas upplevelse eller betyg.

Indikatorer

Upplever trygghet i sitt bostadsområde

IndikatorÖM.6.1

Trygghetsindex

Trend: Trenden är positivTrenden är positiv
Senaste värdet: 1,4 2019

Vuxna som avstår från att gå ut

IndikatorÖM.6.2

Andel 16-84 år som ibland eller ofta avstår från att gå ut på grund av rädsla

Trend: Trenden är negativTrenden är negativ
Senaste värdet: 23 %2021

Anmälda våldsbrott

IndikatorÖM.6.3

Antal anmälda våldsbrott på 100 000 invånare

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 855 st./100 000 inv2021

Vuxna som kan rekommendera andra att flytta till Luleå

IndikatorÖM.6.13

Andel vuxna 18-84 år som kan rekommendera andra att flytta till Luleå kommun

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig sedan 2021
Senaste värdet: 68 %2021

Mångfald i områden

IndikatorÖM.6.5

Antal stadsdelar och samlande byar med minst 10 procent av invånarna som är utrikesfödda

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 9 stycken2020

Antal bostäder per invånare

IndikatorÖM.6.6

Antal bostäder per 1 000 invånare

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 534 st/1 000 inv.2021

Nybyggda bostäder

IndikatorÖM.6.7

Antal lägenheter i nybyggda hus

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 8,4 st/1 000 inv.2021

Planberedskap för nya bostäder

IndikatorÖM.6.8

Antal nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplaner den 31 dec per 1000 invånare

Senaste värdet: 38 st/1 000 inv.2021

Tillgång till livsmedelsaffär

IndikatorÖM.6.9

Andel stadsdelar och samlande byar med dagligvarubutik

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 85 %2021

Närhet till förskola

IndikatorÖM.6.10

Andel barn, 1-5 år, som bor inom 500 meter från förskola

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 63 %2020

Närhet till skyddad natur

IndikatorÖM.6.11

Boendes medelavstånd till skyddad natur (naturreservat och biotopskyddsområde)

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet: 2 km2021

Fördelning boendeformer

IndikatorÖM.6.12

Fördelningen mellan småhus, bostadsrätter och hyresrätter

Trend: Trenden är oförändrad/otydligTrenden är oförändrad/otydlig

Relaterade globala mål