Gå direkt till sidans innehåll

Grannskap

Övergripande mål till 2040 ÖM. 6

Luleås invånare bor i ett gott grannskap

Målet syftar till att nå goda bostadsområden, med trygghet, närhet till service och skola samt med en tillgänglighet för alla.

Når vi målet?: Osäkert om målet kan uppnås till 2040 Osäkert om målet kan uppnås till 2040

Bedömning oktober 2023
Målet följs med 12 indikatorer varav tre har en positiv trend. De flesta indikatorer (nio st) visar inga tydliga trender.
Den samlade bilden är att utvecklingen är svår att se och att många av indikatorerna har både en långsam och otydlig utveckling. Det bör dock beaktas att det i flera fall handlar om positiva utgångslägen där Luleå över tid hittills har legat ganska stabilt på jämförelsevis bra nivåer, exempelvis vad gäller trygghet.

Indikatorer

Senast publicerad: 2024-06-13