Vuxna som rekommenderar andra att flytta till Luleå

Indikator ÖM.6.4

Medborgarundersökningen ställer frågan "Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit?". Här visas andelen som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del" på frågan. De som har svarat "Ingen åsikt" har exkluderats.

Andel vuxna 18-84 år som kan rekommendera andra att flytta till Luleå kommun

Datakälla: Kolada (SCB:s medborgarundersökning)

Kommentar

Medborgarundersökningen har ändrats, därför visar diagrammet bara två värden. Mellan 2021 och 2022 har värdet förbättrats.
70% av Luleås medborgare rekommenderar en flytt till kommunen. Kvinnorna är lite positivare än männen.
Det är ett värde som är bättre än genomsnittet för riket som ligger på 62%. Vi får ett sämre betyg än Umeå där 78% rekommenderar kommunen.
Alla kommuner deltar inte i medborgarundersökningen.