Vuxna som rekommenderar andra att flytta till Luleå

Indikator ÖM.6.4

Medborgarundersökningen ställer frågan "Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit?". Här visas andelen som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del" på frågan. De som har svarat "Ingen åsikt" har exkluderats.

Andel vuxna 18-84 år som kan rekommendera andra att flytta till Luleå kommun

Datakälla: Kolada (SCB:s medborgarundersökning)

Kommentar

Medborgarundersökningen har ändrats, därför visar diagrammet endast ett värde. 68% av Luleås medborgare rekommenderar en flytt till kommunen. Det är ett värde som är bättre än rikets på 62%. Vi får ett sämre betyg än Umeå där 76% rekommenderar kommunen.
Alla kommuner deltar inte i medborgarundersökningen.