Gå direkt till sidans innehåll

Vuxna som rekommenderar andra att flytta till Luleå

Indikator ÖM. 6. 4

Medborgarundersökningen ställer frågan "Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit?". Här visas andelen som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del" på frågan. De som har svarat "Ingen åsikt" har exkluderats.

Andel vuxna 18-84 år som kan rekommendera andra att flytta till Luleå kommun

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Kvinnor

 80,6

2023

1

Män

 73,6

2023

2

Totalt

 77,1

2023

3

Riket

 62,3

2023

Kommentar

Medborgarundersökningen har ändrats, därför visar diagrammet bara tre års värden.
Nästan 80% av Luleås medborgare rekommenderar andra en flytt till kommunen. Kvinnorna är positivare än männen.
Det är ett värde som är bättre än genomsnittet för riket som ligger på 62%, värdet för riket har inte förändrats. Jämfört med andra större städer ligger vi bland de fem med bästa värdena.
Alla kommuner deltar inte i medborgarundersökningen.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-29
Vuxna som rekommenderar andra att flytta till Luleå, jämför - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a