Gå direkt till sidans innehåll

Vuxna som rekommenderar andra att flytta till Luleå

Indikator ÖM. 6. 4

Medborgarundersökningen ställer frågan "Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit?". Här visas andelen som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del" på frågan. De som har svarat "Ingen åsikt" har exkluderats.

Andel vuxna 18-84 år som kan rekommendera andra att flytta till Luleå kommun

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2021

68

1

Totalt

2022

70,5

2

Totalt

2023

77,1

3

Kvinnor

2021

69,3

4

Kvinnor

2022

72,6

5

Kvinnor

2023

80,6

6

Män

2021

66,9

7

Män

2022

68,6

8

Män

2023

73,6

9

Riket

2021

62,3

10

Riket

2022

62,6

11

Riket

2023

62,3

Kommentar

Medborgarundersökningen har ändrats, därför visar diagrammet bara två värden. Mellan 2021 och 2022 har värdet förbättrats.
70% av Luleås medborgare rekommenderar en flytt till kommunen. Kvinnorna är lite positivare än männen.
Det är ett värde som är bättre än genomsnittet för riket som ligger på 62%. Vi får ett sämre betyg än Umeå där 78% rekommenderar kommunen.
Alla kommuner deltar inte i medborgarundersökningen.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-01-26
Vuxna som rekommenderar andra att flytta till Luleå, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a