Nybyggda bostäder

Indikator ÖM.6.7

Indikatorn visar färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus i antal per 1000 inv.

Antal lägenheter i nybyggda hus

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Under 2020 blev totalt 292 bostadslägenheter färdigställda, 81 procent i flerbostadshus.
Hyresrätter byggdes i Centrum på Kv Hägern. Studentlägenheter byggdes på Porsön på Porsögården. Småhus byggdes främst i Dalbo och på Hällbacken.
Luleå kommun har en större genomsnittlig boyta per invånare jämfört med genomsnittet för riket.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation