Nybyggda bostäder

Indikator ÖM.6.7

Indikatorn visar färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus i antal per 1000 inv.

Antal lägenheter i nybyggda hus

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Under 2022 färdigställdes 258 lägenheter i flerbostadshus och utgör 74% av de färdigställda hushållen vilket bidrar till en långsiktig uppgående trend trots en stor årsvariation.
Flest antal lägenheter i flerfamiljshus byggdes på Kronan och flest småhus färdigställdes på Dalbo och Hällbacken. Luleå kommun har en genomsnittlig boyta per invånare på samma nivå som riket.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen