Gå direkt till sidans innehåll

Nybyggda bostäder

Indikator ÖM. 6. 7

Indikatorn visar färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus i antal per 1000 inv. Bygglovsärenden med slutbesked.

Antal lägenheter i nybyggda hus

Datakälla: SCB
Trend:
Trenden är oförändrad/otydlig Trenden är oförändrad/otydlig
Senaste värdet:
5,3 antal/1000 inv (2023)

Kommentar

Under 2023 färdigställdes 338 lägenheter i flerbostadshus, vilket är 81% av de färdigställda hushållen under året. Trenden är långsiktigt positiv och bidrar trots en stor variation mellan åren.
Flest antal lägenheter i flerfamiljshus byggdes på Kronan och flest småhus färdigställdes på Dalbo följt av Bensbyn, Måttsund samt Kallax. Luleå kommun har en genomsnittlig boyta per invånare på samma nivå som riket.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13