Nybyggda bostäder

Indikator ÖM.6.7

Indikatorn visar färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus i antal per 1000 inv.

Antal lägenheter i nybyggda hus

Datakälla: Kolada (SCB)

Kommentar

Under 2021 färdigställdes 602 lägenheter i flerbostadshus vilket bidrar till en långsiktig uppgåenende trend och utgör 92% av de färdigställda hushåll.
Flest antal lägenheter i flerfamiljshus byggdes på Kronan och flest småhus färdigställdes på Dalbo och Hällbacken. Luleå kommun har en större genomsnittlig boyta per invånare jämfört med genomsnittet för riket.

Relaterade nationella mål

Ansvarig organisation