Anmälda våldsbrott

Indikator ÖM.6.3

Antal anmälda våldsbrott på 100 000 invånare

Datakälla: Kolada (BRÅ, SCB)

Kommentar

Andelen anmälda våldsbrott ökade fram till 2010, minskade stadigt fram till 2015 för att därefter återigen öka. Mellan 2018 och 2020 har andelen minskat igen. Luleå kommun har färre anmälda våldsbrott jämfört med riket men något fler anmälda våldsbrott jämfört med socioekonomiskt liknande kommuner.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben