Gå direkt till sidans innehåll

Anmälda våldsbrott

Indikator ÖM. 6. 3

Antal anmälda våldsbrott på 100 000 invånare

Rad-id Mätområde Datum Värde (antal/100 000 inv)

0

Luleå

2014

787

1

Luleå

2015

707

2

Luleå

2016

875

3

Luleå

2017

847

4

Luleå

2018

944

5

Luleå

2019

827

6

Luleå

2020

780

7

Luleå

2021

855

8

Luleå

2022

827

9

Riket

2014

1042

10

Riket

2015

1104

11

Riket

2016

1135

12

Riket

2017

1081

13

Riket

2018

1064

14

Riket

2019

1069

15

Riket

2020

986

16

Riket

2021

962

17

Riket

2022

964

Kommentar

Andelen anmälda våldsbrott ökade fram till 2010, minskade stadigt fram till 2015 för att därefter återigen öka. Mellan 2018 och 2020 minskade andelen för att sedan öka 2021. År 2022 har andelen minskat något igen.
Luleå kommun uppvisar färre anmälda våldsbrott jämfört med riket samt färre jämfört med genomsnittet för socioekonomiskt liknande kommuner.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-22
Anmälda våldsbrott, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a