Gå direkt till sidans innehåll

Planberedskap för nya bostäder

Indikator ÖM. 6. 8

Antal nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplaner den 31 dec per 1000 invånare

Datakälla: Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Trend:
Trenden är positiv Trenden är positiv
Senaste värdet:
3 antal/1000 inv (2023)

Kommentar

Luleå kommun har sedan en tid en mycket god planberedskap. Senaste värdet visar tydligt att detaljplanerna ofta tas fram i vågor, värdet är högt exempelvis när ett helt bostadsområde ska utvecklas.
Jämfört med andra större städer har vi de tre tidigare åren legat över medelvärdet men 2023 har vi det lägsta värdet.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-06-13