Gå direkt till sidans innehåll

Planberedskap för nya bostäder

Indikator ÖM. 6. 8

Antal nya bostäder som kan byggas med stöd av gällande detaljplaner den 31 dec per 1000 invånare

Rad-id Kommun eller riket Senaste värdet (antal/1000 inv) Datum

0

Luleå

 38

2021

Kommentar

Luleå kommun har sedan en tid tillbaka haft en mycket god planberedskap. Sedan 2019 har talet gått ner något. Detta på grund av att bostadsbyggandet har ökat jämfört med framtagandet av nya detaljplaner.
Luleå kommun ligger fortfarande på en hög nivå jämfört med medelvärdet för alla kommuner som är 29 bostäder per 1000 invånare som kan byggas med gällande detaljplaner. Även när man jämför med kommuner i samma storlek ligger Luleå kommun högt.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-01-26
Planberedskap för nya bostäder, jämför - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a