Upplever trygghet i sitt bostadsområde

Indikator ÖM.6.1

Indikatorn är ett index, dvs en sammanräkning av flera frågor. Ju lägre index desto bättre.

Trygghetsindex

Datakälla: Trygghetsundersökning

Kommentar

Luleå kommun ligger på ett stabilt gott resultat. På kommundelsnivå är resultaten i de flesta fall i stort sett oförändrade och med gott utfall. Det finns dock finns några områden som uppvisar sämre resultat; Hertsön, Notviken och Porsön. Bästa resultaten uppvisas i Sörbyarna och Sunderbyn.
Män svarar i större utsträckning än kvinnor att de känner sig trygga. Åldersgruppen 20-49 år upplever sig mer otrygga än andra. De som bor i hyresrätt upplever sig mer otrygga än de som bor i bostadsrätt eller villa.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben