Gå direkt till sidans innehåll

Upplever trygghet i sitt bostadsområde

Indikator ÖM. 6. 1

Indikatorn är ett index, dvs en sammanräkning av flera frågor. Ju lägre index desto bättre.

Trygghetsindex

Rad-id Datum Värde

0

2009

1,4

1

2012

1,4

2

2016

1,2

3

2019

1,4

Kommentar

Luleå kommun ligger på ett stabilt gott resultat. På kommundelsnivå är resultaten i de flesta fall i stort sett oförändrade och med gott utfall. Det finns dock finns några områden som uppvisar sämre resultat; Hertsön, Notviken och Porsön. Bästa resultaten uppvisas i Sörbyarna och Sunderbyn.
Män svarar i större utsträckning än kvinnor att de känner sig trygga. Åldersgruppen 20-49 år upplever sig mer otrygga än andra. De som bor i hyresrätt upplever sig mer otrygga än de som bor i bostadsrätt eller villa.
Resultat från nästa undersökning kommer vid årskiftet 2023/2024.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-01-18
Upplever trygghet i sitt bostadsområde, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a