Vuxna som avstår från att gå ut

Indikator ÖM.6.2

Avser frågan i befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor: ”Händer det att du ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?”

Andel 16-84 år som ibland eller ofta avstår från att gå ut på grund av rädsla

Datakälla: Kolada (Hälsa på lika villkor)

Kommentar

Det är betydligt fler kvinnor än män som uppger att de avstått från att gå ut pga rädsla. Totalt sett har andelen har minskat något i jämförelse med perioden 2018-2021; från 23 % till 21,4 %. Bland män ligger andelen kvar på samma nivå (ca 7 %) samtidigt som andelen kvinnor som avstått från att gå ut pga rädsla har minskat något; från 40 % till 37,3 %.
Luleå har bättre värde jämfört med riket som ligger på 28%.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben