Gå direkt till sidans innehåll

Vuxna som avstår från att gå ut

Indikator ÖM. 6. 2

Avser frågan i befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor: ”Händer det att du ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?”

Andel 16-84 år som ibland eller ofta avstår från att gå ut på grund av rädsla

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Totalt

2014

19,8

1

Totalt

2016

20

2

Totalt

2018

23

3

Totalt

2020

23

4

Totalt

2021

23

5

Totalt

2022

21,4

6

Kvinnor

2014

33,8

7

Kvinnor

2016

33

8

Kvinnor

2018

40

9

Kvinnor

2020

40

10

Kvinnor

2021

40

11

Kvinnor

2022

37,3

12

Män

2014

5,9

13

Män

2016

6

14

Män

2018

7

15

Män

2020

7

16

Män

2021

7

17

Män

2022

7,1

18

Riket

2016

22

19

Riket

2018

25

20

Riket

2020

28

21

Riket

2021

28

22

Riket

2022

28,2

Kommentar

Det är betydligt fler kvinnor än män som uppger att de avstått från att gå ut pga rädsla. Totalt sett har andelen har minskat något i jämförelse med perioden 2018-2021; från 23 % till 21,4 %. Bland män ligger andelen kvar på samma nivå (ca 7 %) samtidigt som andelen kvinnor som avstått från att gå ut pga rädsla har minskat något; från 40 % till 37,3 %.
Luleå har bättre värde jämfört med riket som ligger på 28%.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-01-18
Vuxna som avstår från att gå ut, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a