Närhet till förskola

Indikator ÖM.6.10

Andel barn, 1-5 år, som bor inom 500 meter från förskola

Datakälla: Egen

Kommentar

Trenden är svagt positiv. Indikatorn visar att två tredjedelar av hushållen med barn i förskoleåldern, totalt 4735 i åldrarna 1-5 år, bor nära en förskola.
Andel av barnen som bor inom 1 km från förskola är 90%.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben