Närhet till förskola

Indikator ÖM.6.10

Andel hushåll med barn i åldrarna 1-5 år, som ligger inom 500 meter från förskola

Datakälla: Egen

Kommentar

Indikatorn visar att 2021 bor två tredjedelar av barnen i förskoleåldern nära en förskola, totalt 4735 barn i åldrarna 1-5 år. Andel av barnen som bor inom 1 km från förskola är 90%.

Ansvarig organisation
  • Kommunstaben