Gå direkt till sidans innehåll

Vuxna som avstår från att gå ut

Indikator ÖM. 6. 2

Avser frågan i befolkningsundersökningen Hälsa på lika villkor: ”Händer det att du ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?”

Andel 16-84 år som ibland eller ofta avstår från att gå ut på grund av rädsla

Rad-id Kön Senaste värdet (%) Datum

0

Kvinnor

 37,3

2022

1

Riket

 28,2

2022

2

Totalt

 21,4

2022

3

Män

 7,1

2022

Kommentar

Det är betydligt fler kvinnor än män som uppger att de avstått från att gå ut pga rädsla. Totalt sett har andelen har minskat något i jämförelse med perioden 2018-2021; från 23 % till 21,4 %. Bland män ligger andelen kvar på samma nivå (ca 7 %) samtidigt som andelen kvinnor som avstått från att gå ut pga rädsla har minskat något; från 40 % till 37,3 %.
Luleå har bättre värde jämfört med riket som ligger på 28%.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-01-18
Vuxna som avstår från att gå ut, jämför - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a