Gå direkt till sidans innehåll

Nybyggda bostäder

Indikator ÖM. 6. 7

Indikatorn visar färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus i antal per 1000 inv.

Antal lägenheter i nybyggda hus

Rad-id Mätområde Datum Värde (antal/1000 inv)

0

Luleå

2014

7,8

1

Luleå

2015

1,9

2

Luleå

2016

4,1

3

Luleå

2017

6,1

4

Luleå

2018

3,8

5

Luleå

2019

8,7

6

Luleå

2020

3,6

7

Luleå

2021

8,4

8

Luleå

2022

4,4

9

Luleå

2023

5,3

10

Riket

2014

3,0

11

Riket

2015

3,5

12

Riket

2016

4,2

13

Riket

2017

4,8

14

Riket

2018

5,4

15

Riket

2019

5,4

16

Riket

2020

4,9

17

Riket

2021

4,8

18

Riket

2022

5,1

Kommentar

Under 2023 färdigställdes 338 lägenheter i flerbostadshus, vilket är 81% av de färdigställda hushållen under året. Trenden är långsiktigt positiv och bidrar trots en stor variation mellan åren.
Flest antal lägenheter i flerfamiljshus byggdes på Kronan och flest småhus färdigställdes på Dalbo följt av Bensbyn, Måttsund samt Kallax. Luleå kommun har en genomsnittlig boyta per invånare på samma nivå som riket.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-30
Nybyggda bostäder, tabell - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a