Gå direkt till sidans innehåll

Nybyggda bostäder

Indikator ÖM. 6. 7

Indikatorn visar färdigställda bostäder i flerfamiljs- och småhus i antal per 1000 inv.

Antal lägenheter i nybyggda hus

Rad-id Kommun eller riket Senaste värdet (antal/1000 inv) Datum

0

Riket

 5,1

2022

1

Luleå

 4,4

2022

Kommentar

Under 2022 färdigställdes 258 lägenheter i flerbostadshus och utgör 74% av de färdigställda hushållen vilket bidrar till en långsiktig uppgående trend trots en stor årsvariation.
Flest antal lägenheter i flerfamiljshus byggdes på Kronan och flest småhus färdigställdes på Dalbo och Hällbacken. Luleå kommun har en genomsnittlig boyta per invånare på samma nivå som riket.

Ansvarig organisation
  • Kommunstyrelseförvaltningen
Senast publicerad: 2024-05-22
Nybyggda bostäder, jämför - Mål 2040 - Luleå Kommun 3.7.2.1-d59613a3-a