Unga som tycker att det finns mycket att göra på fritiden

Indikator ÖM.11.3.4

Indikatorn visar andelen av eleverna i åk 8 och år 2 på gymnasiet som upplever att det finns ganska mycket eller väldigt mycket att göra på fritiden.

Andel unga som upplever att det finns mycket att göra på fritiden

Datakälla: LUPP

Kommentar

Luleå kommun har ett brett utbud vad gäller fritid för unga men har fortsatta utmaningar att arbeta med för att nå målgruppen. Luleå kommun ligger i 2017 års mätning strax över riksgenomsnittet både vad gäller åk 8 och år 2 gymnasiet. Andelen tjejer i åk 8 som tycker det finns väldigt eller ganska mycket att göra har sjunkit genom åren medan pojkarna ligger på ungefär samma nivå sedan 2008. När det gäller gymnasiets år 2 är pojkarna något nöjdare med utbudet än flickor men trenden är att nöjdheten har sjunkit även bland pojkarna.
Nästa undersökning genomförs 2021.

Ansvarig organisation

Teckenförklaring

Med pilarna bedöms trenden. Bedömningen sker med stöd av indikatorn och kännedom om andra närliggande uppgifter.

Trenden är positiv
Trenden är otydlig/oförändrad
Trenden är negativ
Trenden går inte att bedöma